DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Ecological Engineering

Waterkwaliteit

Aquatische ecologie

Duurzaamheid

Bioniers is lid van

Bioniers is lid van

Biobased waterzuivering

De biobased economy komt eraan. De ontwikkelingen gaan razendsnel. In de toekomst zullen we steeds meer producten maken uit biomassa. Dit betekent dat biomassa meer waard gaat worden. Dit soort biomassakweek mag echter niet ten kosten gaan van landbouwgrond. Er ligt daarom een focus op telen van biomassa op gronden die ongeschikt of minder geschikt zijn voor voedselproductie, zoals zilte gronden en arme gronden. Ook mag deze biomassa liever geen gebruik maken van schone waterreserves, omdat schoon water schaars is en gebruikt dient te worden voor de drinkwatervoorziening en beregening van landbouwgewassen.

Al dan niet voorgezuiverd rioolwater of bedrijfsafvalwater is een prima bron om biomassa op te telen voor biobased toepassingen. Bioniers werkt al een aantal jaren aan projecten om algen en kroos op effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) te telen. Kroos en algen bevatten tal van stoffen die nuttig gebruikt kunnen worden. Zo bevat kroos meer dan 25% eiwitten (op basis van droge stof). Deze eiwitten kunnen gebruikt worden om lijmen, coatings en kunststoffen te fabriceren. De technieken daarvoor bestaan al. Er vindt ook veel onderzoek plaats om algen om te zetten in biobrandstoffen. De productie in Nederland is daarvoor echter te laag. Algen leveren als biobrandstof maar 1 tot 2 Watt per m² op. Dat staat in schril contrast ten opzichte van bijvoorbeeld zonnepanelen. De productie en raffinage van algen kost al meer energie dan die 1 tot 2 W/m². Algen en kroos kunnen daarom beter gebruikt worden als grondstofbron dan als energiegewas.

 

Wilgenplantage (bron: Probos).

Een andere optie is om effluent of afvalwater te gebruiken voor de bevloeiing van wilgenbossen. Uit een studie van het Innovatienetwerk blijkt dat wilgenbossen efficiënt en effectief kunnen zijn als bijdrage aan de biobased economy (zie hier). Gecombineerd met waterzuivering wordt een extra meerwaarde gecreëerd. Uit berekeningen van Bioniers blijkt dat waterzuivering met wilgen geld oplevert. Worden de wilgen gebruikt als brandstof, dan bespaart een wilgenbos van 1 ha ruim 18 ton CO2 uitstoot per jaar en levert ongeveer € 600/ha.j op bij de huidige prijzen van houtsnippers. De belasting van het oppervlaktewater met meststoffen stikstof en fosfaat wordt sterk gereduceerd. Daarnaast dragen wilgenplantages bij aan de biodiversiteit doordat zij een habitat bieden aan tal van dieren.

Vanzelfsprekend kunnen groene waterzuiveringssystemen ook worden ingezet om oppervlaktewater te zuiveren. Water afkomstig uit landbouwgebieden bevatten vaak teveel meststoffen. Deze meststoffen kunnen we in plaats van ze zo snel mogelijk af te voeren ook gebruiken om nuttige biomassa op te kweken.

Groene waterzuiveringssystemen dragen bij aan een nieuwe, biobased economie, aan de verbetering van de ecologische kwaliteit, zowel in de zuivering zelf als in het ontvangende oppervlaktewater van het gezuiverde water en aan de landschappelijke kwaliteit. Daarnaast leveren zij geld op en verlagen de CO2 uitstoot.

Bioniers, 2013.

Wat Bioniers doet

Bioniers adviseert, voert onderzoek uit en innoveert. Ook detacheringen behoren tot de mogelijkheden.

Bioniers streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit en bij ons is een afspraak een afspraak.

Missie

Bioniers wil bijdragen aan een schone, leefbare leefomgeving, met name zorg dragen voor mooi, schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater.

Daarnaast wil Bioniers bijdragen aan de integratie van de mens met zijn natuurlijke omgeving. Dit kan door de natuur in te zetten voor bijvoorbeeld waterzuivering.

Over Bioniers

Bioniers is het eenmansbedrijf van Ir. Adrie Otte. Adrie heeft 25 jaar werkervaring als (senior) adviseur waterkwaliteit, aquatische ecologie en ecologisch ontwerp.

Waar vind u ons

Bioniers

Weg naar Laren 140

7203 HR Zutphen

06-402 152 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.