DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Ecological Engineering

Waterkwaliteit

Aquatische ecologie

Duurzaamheid

Bioniers is lid van

Bioniers is lid van

Bioniers voert diverse waterkwaliteitsstudies uit. Bioniers heeft ervaring met:

  • Systeemanalyse
  • Modellering, deterministisch of met neuraal netwerk
  • Water- en stoffenbalansen
  • Opzetten van meetnetten
  • Evaluatie van meetnetten
  • Data-analyse
  • Scenariostudies
  • Beleidsvoorbereiding
  • Milieu Effect Rapportages

 

Product sheet watersysteemanalyse


Enkele projectvoorbeelden:

Waterbeschikbaarheid Engbertsdijkvenen

2017, in opdracht van LTO-Noord

In samenwerking met Aveco de Bondt is een studie gedaan naar de beschikbaarheid van inlaatwater in de Engbertsdijkvenen. In de Engbertsdijkvenen wordt hoogveenontwikkeling gestimuleerd, maar verdroging staat deze ontwikkeling in de weg. Gezocht is naar mogelijkheden om water van buiten in te laten in zeer droge perioden. Bioniers nam het waterkwaliteitsdeel voor zijn rekening. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van het water in de Engbertsdijkvenen zelf en in de mogelijke inlaatwateren. Deze zijn vergeleken met de wenselijke waterkwaliteit die noodzakelijk is voor hoogveenontwikkeling. Tevens is gekeken naar mogelijkheden voor (natuurlijke) zuivering van het inlaatwater.

 

Glas Helder Water

2014-2015, in opdracht van STEM/LTO

In samenwerking met Mycelco wordt lozingswater uit een glastuinbouwgebied gezuiverd met natuurlijke systemen.  De glastuinbouw staat voor de taak om lozingswater te zuiveren, zodat minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Technische oplossingen zijn er, maar deze zijn duur en vaak niet betaalbaar voor de individuele tuinder. Bioniers en Mycelco ontwikkelen een natuurlijk waterzuiveringssysteem met diverse planten en schimmels om meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. Hiervoor voeren we ter plekke proeven uit om het meest geschikte systeem te bepalen. Na de testen wordt het systeem opgeschaald.

 

Waterkwaliteit en bedieningsprotocol IJsseldelta-Zuid

2012-2013, in opdracht van Provincie Overijssel

De aanleg van de bypass bij Kampen is in voorbereiding. Deze bypass bedreigt potentieel de waterkwaliteit in de Randmeren. Bioniers heeft onderzocht wat de effecten op de waterkwaliteit zullen zijn en hoe negatieve effecten zijn te voorkomen of te mitigeren. Er is een aantal scenario's opgesteld van situaties die zich kunnen voordoen. Voor  elk scenario is de waterkwaliteit berekend en zijn maatregelen gedefinieerd en doorgerekend op hun effect. Vervolgens is een bedieningsprotocol voor de kunstwerken opgesteld voor elk scenario.

 

KRW aanpak kustwateren Nederland

2012, in opdracht van COWI, Denemarken.

COWI voerde een opdracht uit voor het Deense ministerie waarbij geïnventariseerd werd hoe omringende landen omgaan met de Europese Kaderrichtlijn Water in relatie tot kustwateren. Bioniers heeft voor COWI het hoofdstuk geschreven over de Nederlandse aanpak.

 

Verifiëring knelpuntenmethode

2012, in opdracht van: Waterschap Regge en Dinkel.

Vergelijken van de STOWA Knelpuntenmethode voor het doorrekenen van effecten van riooloverstorten met een SOBEK model en geven van advies voor verbeteringen.

 

Effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit

2011, in opdracht van: Provincie Overijssel.

Effecten van klimaatverandering op grond- en oppervlaktewater in de provincie Overijssel. Deelaspect waterkwaliteit. Algemene effectbeschrijving en uitwerking van effecten voor twee KRW waterlichamen.

 

Waterkwaliteitsspoor Voorst.

2011, in opdracht van: Waterschap Veluwe.

Systeemanalyse van de stedelijke waterkwaliteit en de invloed van riooloverstorten. Advies voor aanpak van verbetering van de stedelijke waterkwaliteit.

 

Waterkwaliteitsspoorstudie Bornsebeek.

2011, in opdracht van: Waterschap Regge en Dinkel.

Prioritering aanpak overstorten voor verbetering waterkwaliteit in KRW waterlichamen en water in stedelijk gebied.

Ontwikkeling knelpuntenmethode

2011, in opdracht van: STOWA

Ontwikkeling instrument voor de beoordeling van effecten van riooloverstorten op oppervlaktewateren.


Waterkwaliteitsstudie De Burgh.

2011, in opdracht van: Gemeente Eindhoven.

Effecten op waterkwaliteit van het verbinden van enkele stadswateren en op de waterkwaliteit in KRW waterlichaam Eindhovens Kanaal.

Watersysteemanalyse zuurstofhuishouding Stadsdommel.

2011, in opdracht van: Waterschap De Dommel.

Onderzoek naar de mogelijkheden om de zuurstofhuishouding in de Dommel te verbeteren en aan de KRW doelstellingen te voldoen.Waterkwaliteitsverbetering Hondemotswetering.

2010, in opdracht van: Waterschap Groot Salland.

Integraal afwegingsproces voor de verbetering van de Hondemotswetering en KRW waterlichaam Raalterwetering. Centraal staat rwzi Raalte, maar ook maatregelen in riolering en omgeving zijn bekeken.Gebiedsproces KRW Waterschap Veluwe.

2009-2010, in  opdracht van: Waterschap Veluwe.

Inhoudelijk adviseur bij het gebiedsproces KRW, waarbij doelen, maatregelen en kosten zijn gedefinieerd voor de KRW voor de waterlichamen van Waterschap Veluwe.Detachering bij Waterschap Veluwe.

2009-2010, in opdracht van: Waterschap Veluwe.

Detachering als beleidsmedewerker waterkwaliteit.

Wat Bioniers doet

Bioniers adviseert, voert onderzoek uit en innoveert. Ook detacheringen behoren tot de mogelijkheden.

Bioniers streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit en bij ons is een afspraak een afspraak.

Missie

Bioniers wil bijdragen aan een schone, leefbare leefomgeving, met name zorg dragen voor mooi, schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater.

Daarnaast wil Bioniers bijdragen aan de integratie van de mens met zijn natuurlijke omgeving. Dit kan door de natuur in te zetten voor bijvoorbeeld waterzuivering.

Over Bioniers

Bioniers is het eenmansbedrijf van Ir. Adrie Otte. Adrie heeft 25 jaar werkervaring als (senior) adviseur waterkwaliteit, aquatische ecologie en ecologisch ontwerp.

Waar vind u ons

Bioniers

Weg naar Laren 140

7203 HR Zutphen

06-402 152 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.